Ana Sayfa / İŞ DÜNYASI / EKONOMİ / BURSA’NIN GELECEĞİ TURİZM Mİ?

BURSA’NIN GELECEĞİ TURİZM Mİ?

Şehrengiz Haber Dergisinde yer alan Bursa ve Turizm konulu yazım… Bursa turizm kenti olabilir mi? Bunu zaman gözterecektir ama yapılacak alt ve üst yapı yatırımları ile kazanan Bursa olacaktır.

BURSA’NIN GELECEĞİ TURİZM Mİ?
Uzun yıllardır sanayi şehri olarak tanımlanan Bursa, özellikle yaşanan global kriz sonrası kendine farklı bir kimlik arayışı içinde. Aslında bu arayış global kriz öncesi Çin’in dünya pazarlarına açılması ve yüksek maliyetli Türk mallarının uluslar arası pazarlarda sıkışması ile başladı. Sonunda Bursa’da üzerinde en fazla durulan ve yapılan yatırımlar ile vurgulanmaya çalışılan kimlik “turizm kenti” oldu.
Bir şehrin kimliğini ortaya koyabilmek, ancak yaşanmışlıklar ile mümkün olabilir. Bugünden Bursa’nın gelecekte bir turizm kenti olabilirliğini söyleyebilmek mümkün değildir. Ancak bugün özellikle şehir üzerinde söz sahibi siyasetçi, bürokrat ve işadamlarının talebi bu noktada gibi görünmektedir.
Marka şehir ve Bursa…
Aslında her şey 2023 eylem planı ile başladı… Ülkemizin turizm potansiyelinin daha verimli kullanılması ve ekonomiye olan katkısının üst seviyelere çıkarılması adına bir eylem planı hazırlandı. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007 – 2013) 20.02.2007 tarih ve 2007/4 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul edildi ve 02.03.2007 tarihli Resmi Gazete ile de yayımlandı.
Söz konusu karardaki stratejik plan, istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmi öncü sektör konumuna ulaştırmak ve Türkiye’yi 2023 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk 5 ülke arasında bir marka haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu stratejik plan sonucunda Türkiye turizmini 2023 yılında 60 milyonun üzerinde turist, yaklaşık 86 milyar dolar dış turizm geliri ve turist başına 1350 $ harcama seviyesine ulaştırmayı öngörmektedir.
Söz konusu stratejik planlamanın en önemli noktalarından biri de Kentsel Ölçekte Markalaşma Stratejisidir. Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için bir çekim noktası haline getirilmesi planlanmıştır…
Kültür kentleri
Bu anlamda marka şehirler; iş, sanat, kültür, eğlence, sanayi, ulaşım açısından da merkez olmalıdırlar. Dünya örneklerine baktığımızda Londra, New York, Paris, Prag, Barselona, Sydney ve Moskova gibi kentler markalaşmış kentlerdir. Bu bağlamda Türkiye Turizm Stratejisi kapsamında ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi kentlerde şehir turizminin; Adıyaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Kars, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde ise kültür turizmi canlandırılarak marka kültür kentlerinin oluşturulması öngörülmektedir. 
Kültür turizmi açısında markalaştırılması düşünülen illerde Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı kapsamında, uluslararası standartlarda şehir müzeleri kurulması, tarihi, kültürel ve mimari özelliği olan yapıların ve ören yerlerinin restorasyonlarının yapılması planlanmıştır. Ayrıca ulaşım sistemi ile ilgili düzenlemelerin yanı sıra kongre turizmine yönelik tesis ve aktivitelerin canlandırılma çalışmalarının başlatılması, kent merkezinde turizm danışma bürolarının açılması, yerel idare ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapılarak altyapı ve üstyapı eksikliklerinin tamamlanması gibi fiziksel ve sosyal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı kapsamında kültür marka kenti Bursa için öngörüler; Ulu Cami, Yeşil Türbe, İpek Han ve diğer sivil mimarlık örnekleri ile kültür ve inanç turizmi, Oylat ve Çekirge kaplıcaları ile termal turizmi, Uludağ Milli Parkı ile kış sporları ve eko turizm, ipek dokumacılığı ve çiniciliği ile turistik ürünler markalaşmanın uygulanacağı alanlar olarak belirlenmiştir. 
Turizme ait bir-iki not
Yarını planlamak için öncelikle dünü ve bugünü iyi algılamamız gerekmektedir. Bugün Türkiye’de turizm sektörünün ana dayanağını oluşturan kıyı-kitle turizminin merkezi Antalya’dır ve gelen yabancı ziyaretçi sayısı kriz yılı dışında son yirmi yıldır düzenli artış göstermektedir.
Kültür turizminin merkezi olan, bu nedenle de Avrupa Kültür Başkenti ilan edilen İstanbul’a 2009 yılında gelen ziyaretçi sayısı yüzde 6.5 artarken kültür turizminin ana malzemesi olan müzeleri ziyaret edenlerin sayısı önceki yıla göre yüzde 3 azalmıştır. 
Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üç yıl aradan sonra çıktığı arazi tahsisi kapsamındaki 48 yerden; kıyı bölgelerinde yer alan az sayıdaki araziler için her tahsise birden çok başvuru yapılırken, turizm türlerinin geliştirilmesi kapsamında üzerinde durulan termal yatırımına yönelik olan 32 yer için halen talep alınamamıştır. 
Ne anlama geliyor?
Türkiye turizmi “kıyı-mass” yani kitle turizmi merkezlidir. Uzmanlar, uluslararası düzeyde yaşanan krizde bile Türkiye turizminde beklenenden az etkilenme olmasını, kıyı-mass turizmi ağırlıklı turizm sektörümüz olmasına bağlamışlardır. 
Kıyı bölgeleri merkezli olan Mass, yani kitle turizmi Türkiye’de son yıllarda “all included – her şey dahil” odaklı olarak gelişmektedir. Bu belki ülke geliri anlamında daha az gelir demektir ama kapasite doluluğu anlamında yüksek oran sonucunu sağlamaktadır. Ancak kıyı-kitle turizmi ile kültür turizmi birbirlerini tesis edebilecek yapılar değillerdir. 
Bazı uzmanlar özellikle Türkiye tarihi ve kültürel yapısı göz önüne alındığında, dış turizm için kaynak oluşturmayacağını düşünmektedirler. Gerek Arap Yarımadası, gerekse Avrupa-Avrasya ülkelerine yönelik Türk turizm pazarının tarihi ve kültürel anlamda cazibe içermediğini ifade etmektedirler. Türkiye 2023 Turizm Stratejisi Eylem Planı bu nedenle ciddi eleştiriler almaktadır.
Aslında önceki yıllarda edinilen tecrübeler ile Türk turizm sektörü başka ülkelerdeki “case study – örnek olay durum çalışması” niteliğinde ciddi bir deneyim ve birikime sahiptir ve uzmanlarda bu konunun altını özellikle çizmektedirler. 
Sonuç ne olursa olsun
Uzman görüşleri ve uygulayıcılar arasındaki bu görüş ayrılığı bir yana, Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı kapsamında yer alan tüm çalışmalar belirlenmiş şehirler için büyük kazançtır.
Gerçekleştirilecek alt ve üst yapı çalışmaları, şehirlere farklı bir çehre kazandıracaktır. Bu yönü ile bakıldığında projenin Bursa’ya büyük kazanç sağlayacağı kesindir.
Ancak belirtmek gerekir ki, Bursa için konulan hedefler farklı ele alınabilirse kazanç çok daha büyük bir boyutta olacaktır. Örneğin; sanayide iyileştirmeler ve gelişim, bilişim gibi yüksek teknolojilerin bölgede desteklenmesi turizm sektörüne büyük katkı sağlayacaktır.

Hakkında Bahadir Ozgun

Bir cevap yazın