Ana Sayfa / SANAT ÜZERİNE / RESİM SANATI…

RESİM SANATI…

Ansiklopedik anlam olarak resim sanatı; özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan sanat dalıdır.

Resimde hacim, mekan, hareket ve ışık etkileri, resimsel ögeler aracılığıyla elde edilir. Resimsel ögeler ise biçim, çizim, boyama, tasarım, grafik, renk, ton farklılıkları, doku özellikleri vb ögelerdir. Bu ögelerin çeşitli biçimlerde bir araya getirilmesi resmin kompozisyonunu oluşturur.

Renk, ışığın değişik dalga boylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. Bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğutulup kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar renk tonu veya renk olarak adlandırılır.

Kompozisyon gerçek ya da gerçek dışı olay ve olguları anlatmaya, bir öyküyü betimlemeye ya da yalnızca soyut görsel imgeler yaratmaya olanak verir.

Eski kültürlerde toplum üretilecek resimlerin konusunu, tekniğini, biçimini, malzemelerini denetim altında tutar, yapıtların niteliğini belirlerdi. Ressamlar yaratıcı bir sanatçıdan çok becerikli bir zanaatkar gibi görülürdü. Daha sonraları Uzakdoğu’da ve Rönesans Avrupasında bağımsız sanatçılar çıkmaya başladı. Bu sanatçılar yapıtlarının altına adlarını yazmaya başladılar. Artık konu seçiminde söz sahibi olup, işverenleriyle (koruması altında çalıştıkları kişiler) kişisel ilişki kurup, toplumda saygı görmeye başladılar.

19.yüzyılda sanatçıya sürekli bir çalışma ortamı sağlayan işverenler giderek yok olmaya başladı. Sanatçılar topluma yalnızca galeriler ve müzeler aracılığıyla ulaşabilir duruma geldiler. Artık yaşamlarını ödüllerle ya da devletten ve sanayi kesiminden aldıkları siparişlerle sürdürüyorlardı. Değişen bu ortam içinde sanatçılar kendi anlatım dillerini geliştirme, yeni ve alışılmadık biçim, malzeme ve teknikleri deneme özgürlüğüne kavuştular. Özellikle Batı sanatında egemen olan, geleneksel sınırları sürekli zorlama eğilimi, art arda yeni üslupların ortaya çıkmasına yol açtı. Sanatla ilgili yayınların artması, gezici sergilerin düzenlenmesi, sanat merkezlerinin kurulması da bu olguyu destekleyen başka etkenler oldu.

Sanat tarihi içinde var olan resim sanat akımları ortaya çıkışında yönetim şekilleri , sosyal gelişmeler, bilimsel ilerlemeler vs birçok öge rol oynamıştır.

Hakkında Bahadir Ozgun